O ekologii

CZYM JEST ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA
 
Żywność ekologiczna to chwytliwe hasło. Nie zawsze jednak używane jest zgodnie z jego prawdziwym znaczeniem. Tymczasem żywność ekologiczna musi spełniać szereg konkretnych, łatwych do zweryfikowania kryteriów. Oto najważniejsze z nich:
- do jej produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin ani nawozów sztucznych. Nawozić można tylko nawozami zielonymi, kompostem, obornikiem czy minerałami dostępnymi w przyrodzie;
- odchwaszczanie wykonuje się mechanicznie, przy użyciu bron, obsypników, pielników, a w ogrodnictwie także narzędzi ręcznych;
- jej jakość jest pod stałą kontrolą – co najmniej raz w roku gospodarstwa są kontrolowane przez jednostkę certyfikującą. Sprawdza ona każdy etap produkcji, począwszy od zakupu nasion, poprzez stan uprawy po sposób przechowywania i dystrybucję. Gospodarstwo rolne, które pozytywnie przechodzi kontrolę, otrzymuje certyfikat uznawany w całej Unii Europejskiej;
- okres przestawienia gospodarstwa z konwencjonalnego na ekologiczne wynosi 2 lata, zaś dla upraw wieloletnich – 3; ma się to przyczynić do rozkładu pozostałości stosowanych wcześniej środków agrochemicznych i osiągnięciu równowagi ekologicznej w gospodarstwie.
- w żywieniu zwierząt stosuje się przede wszystkim pasze z własnego, ekologicznego gospodarstwa, bez antybiotyków i hormonów; zwierzęta muszą mieć możliwość ruchu na powietrzu;
- ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących.
Dopiero kiedy uprawa spełni wszystkie te warunki, możemy mówić o żywności ekologicznej.